LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

 

Smernica 012016 Statut sportovej komisie.pdf

Smernica 042016 Disciplinarny poriadok SJF.pdf

ziadost o prid. medzin. pretekov.doc

D R E Z Ú R N E   Ú L O H Y :

 

DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017


DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2016 "platné od 1.1.2016"

Národné úpravy pravidiel sú zapisované modrou.


 

Drezúrna úloha

Rok
vydania

Aktuali-
zácia
Stupeň Obdĺžnik Uzdenie Výstroj Ostrohy
Deti
DUA FEI Deti - úvodná súťaž A 2014 2016 Z 20 x 60 uzdečka sako povolené
DUB FEI Deti - úvodná súťaž B 2014 2016 Z 20 x 60 uzdečka sako povolené
DD FEI Deti - súťaž družstiev 2015 2016 L 20 x 60 uzdečka sako povinné
DJ FEI Deti - súťaž jednotlivcov 2014 2016 L 20 x 60 uzdečka sako povinné
Pony
PU FEI Pony jazdci - úvodná súťaž 2012 2016 L 20x60 uzdečka sako povinné
PD FEI Pony jazdci - súťaž družstiev 2012 2016 L 20x60 uzdečka sako povinné
PJ FEI Pony jazdci - jednotlivci 2012 2016 L 20x60 uzdečka sako povinné
Juniori
JU FEI Juniori - úvodná súťaž 2009 2017 S 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
JD FEI Juniori - súťaž družstiev 2009 2017 S 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
JJ FEI Juniori - súťaž jednotlivcov 2009 2017 S 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
Mladí jazdci
YU FEI Mladí jazdci - úvodná súťaž 2009 2017 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
YD FEI Mladí jazdci - súťaž družstiev 2009 2017 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
YJ FEI Mladí jazdci -súťaž jednotlivcov 2009 2017 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
Seniori
SG FEI Prix St. Georges 2009 2017 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IM1 FEI Intermediate I 2009 2017 T 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMA FEI Intermediate A 2015 2017 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMB FEI Intermediate B 2015 2017 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMII FEI Intermediate II 2014 2017 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
GP FEI Grand Prix 09-14 2017 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
GPS FEI Grand Prix Special 09-14 2017 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
Voľné zostavy
Pv FEI Pony jazdci Voľná zostava 2007 2009 L 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
Jv FEI Juniori Voľná zostava 2006 2009 S 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
Yv FEI Mladí jazdci voľná zostava 2006 2009 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
IMIv FEI Intermediate I Voľná zostava 1998 2009 T 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
GPv FEI Grand Prix Voľná zostava 1999 2009 T 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
Mladé kone
4r FEI Úloha pre 4-ročné kone 2005 2016 Z 20x40/20x60 uzdečka sako povolené
5rU FEI Úloha pre 5-ročné kone úvodná 2004 2016 L 20 x 60 uzdečka sako povinné
5rF FEI Úloha pre 5-ročné kone finále 2004 2016 L 20 x 60 uzdečka sako povinné
6rU FEI Úloha pre 6-ročné kone úvodná 2004 2016 S 20 x 60 uzdečka sako povinné
6rF FEI Úloha pre 6-ročné kone finále 2004 2016 S 20 x 60 uzdečka sako povinné
7rU FEI Úloha pre 7-ročné kone úvodná 2016 2016 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
7rF FEI Úloha pre 7-ročné kone finále 2016 2016 ST 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné
U25
GP16-25 FEI Grand Prix 16-25 2009 2016 TT 20 x 60 uzdečka/páka sako/frak povinné

 

SJF úlohy

Drezúrna úloha Rok

Aktuali-
zácia

Stupeň Obĺžnik Uzdenie Výstroj Ostrohy
Z1 SJF Z1 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z2 SJF Z2 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z3 SJF Z3 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z4 SJF Z4 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z5 SJF Z5 2012 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z6 SJF Z6 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z7 SJF Z7 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z8 SJF Z8 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z9 SJF Z9 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
Z10 SJF Z10 2011 2017 Z 20x60 uzdečka sako povolené
L1 SJF L1 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
L2 SJF L2 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
L3 SJF L3 2012 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
L4 SJF L4 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
L5 SJF L5 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
L6 SJF L6 2016 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
L7 SJF L7 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
L8 SJF L8 2012 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
L9 SJF L9 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
L10 SJF L10 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
L11 SJF L11 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
LS1 SJF LS1 2011 2017 LS 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LS2 SJF LS2 2011 2017 LS 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LS3 SJF LS3 2011 2017 LS 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LS4 SJF LS4 2011 2017 LS 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LS5 SJF LS5 2011 2017 LS 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LS6 SJF LS6 2011 2017 LS 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LS7 SJF LS7 2011 2017 LS 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LS8 SJF LS8 2011 2017 LS 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LP1 SJF LP1 2011 2017 S 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LP2 SJF LP2 2011 2017 S 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LP3 SJF LP3 2011 2017 S 20x40 uzdečka/páka sako povinné
LP4 SJF LP4 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LP5 SJF LP5 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LP6 SJF LP6 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka sako povinné
LP7 SJF LP7 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka sako povinné
S1 SJF S1 2011 2017 S 20x40 uzdečka/páka frak/sako povinné
S2 SJF S2 2011 2017 S 20x40 uzdečka/páka frak/sako povinné
S3 SJF S3 2011 2017 S 20x40 uzdečka/páka frak/sako povinné
S4 SJF S4 2011 2017 S 20x40 uzdečka/páka frak/sako povinné
S5 SJF S5 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S6 SJF S6 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S7 SJF S7 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S8 SJF S8 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S9 SJF S9 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
S10 SJF S10 2011 2017 S 20x60 uzdečka/páka frak/sako povinné
Mladé kone
MKZ1 SJF Úloha pre mladé kone Z1 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
MKZ2 SJF Úloha pre mladé kone Z2 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
MKZ3 SJF Úloha pre mladé kone Z3 2011 2017 Z 20x60 uzdečka sako povolené
MKZ4 SJF Úloha pre mladé kone Z4 2011 2017 Z 20x60 uzdečka sako povolené
MKL1 SJF Úloha pre mladé kone L1 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
MKL2 SJF Úloha pre mladé kone L2 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
MKL3 SJF Úloha pre mladé kone L3 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
MKL4 SJF Úloha pre mladé kone L4 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
Pony
P1 SJF P1 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
P2 SJF P2 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
P3 SJF P3 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
P4 SJF P4 2011 2017 Z 20x40 uzdečka sako povolené
P5 SJF P5 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
P6 SJF P6 2011 2017 L 20x40 uzdečka sako povinné
P7 SJF P7 2011 2017 L 20x60 uzdečka sako povinné
P8 SJF P8 2011 2017 LS 20x40 uzdečka sako povinné
P9 SJF P9 2011 2017 LS 20x60 uzdečka sako povinné

 

Protokol pre skrátené rozhodovanie drezúrnych úloh stupňa Z-L