LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

 

ZOZNAM DREZÚRNYCH ROZHODCOV PRE ROK 2017

 

Na základe návrhu Drezúrnej komisie SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF Drezúrne pravidlá SJF 2017.

Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

Uznesenie prijaté.

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017

Toto vydanie pravidiel je platné ako pravidlá jazdeckého športu Slovenskej jazdeckej federácie od 11. januára 2017.

Pravidlá sú obsahovým prekladom medzinárodných pravidiel FEI Rules for Dressage Events,

ich 25. vydania z roku 2014 vrátane zmien platných od 1. januára 2017.

 

 

REGISTRÁCIE 2017

 

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA DK 17.11.2016
ROZPOČET DREZÚRNEJ KOMISIE, SJF 2016