LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

ZLOŽENIE ŠPORTOVÝCH KOMISIÍ SJF k 19.7.2016

Drezúrna komisia :

Michaela Horná – predseda

Denisa Valentová

Michaela Pechová

Peter Vančo

Janka Balážová

Linda Fraňová

Paraskevi Spišáková

 

Na základe uznesenia Predsedníctva SJF bola dočasným vedením komisie poverená

Michaela Horná

 

 

 

 

 

Qualification Criteria for World Breeding Championships – Updated 09.06.2016

The FEI/WBFSH Guidelines for the World Breeding Championships for Young Dressage Horses

are available here on the FEI website.

The qualification criteria for the 7 year old horses has been changed from 75% to 70%.
The Certificate of Capability and/or Record of Results are now compulsory

for all horses entered to the World Breeding Championship, available here.