LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

ROZPOČET DREZÚRNEJ KOMISIE, SJF 2016

 

DŇA 16.11.2016 BOLO LABORATÓRNYM VYŠETRENÍM POTVRDENÉ

DRUHÉ OHNISKO INFEKČNEJ ANÉMIE KONÍ

NA SLOVENSKU

CHOROBA BOLA DIAGNOSTIKOVANÁ U JEDNÉHO KOŇA SÚKROMNÉHO CHOVATEĽA

V OBCI LITAVA OKRES KRUPINA.


ŠVPS SR BRATISLAVA A RVPS ZVOLEN BEZODKLADNE PRIJALI NEVYHNUTNÉ OPATRENIA

NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA INFEKČNEJ ANÉMIE KONÍ NA SLOVENSKU. 

OPATRENIA ZAHŔŇAJÚ DOČASNÝ ZÁKAZ PRETEKOV A ZVODOV KONÍ V 10KM PÁSME

OD OHNISKA CHOROBY, KLINICKÉ VYŠETRENIE VŠETKÝCH KONÍ V 10KM PÁSME

OD OHNISKA CHOROBY AKO AJ ODBER VZORIEK NA LABORATÓRNE VYŠETRENIE EIA.

 

 

Zasadnutie Drezúrnej komisie sa uskutoční 17.11. o 10.00 v JO Martin Záturčie.

 

 

 

 

ZLOŽENIE ŠPORTOVÝCH KOMISIÍ SJF k 19.7.2016

Drezúrna komisia :

Michaela Horná – predseda

Denisa Valentová

Michaela Pechová

Peter Vančo

Janka Balážová

Linda Fraňová

Paraskevi Spišáková