LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

 

ROZPOČET DREZÚRNEJ KOMISIE 2016

 

ZLOŽENIE ŠPORTOVÝCH KOMISIÍ SJF k 19.7.2016

Drezúrna komisia :

Michaela Horná – predseda

Denisa Valentová

Michaela Pechová

Peter Vančo

Janka Balážová

Linda Fraňová

Paraskevi Spišáková