LoginPartneri

Zámocký jazdecký klub Hlohovec
SJF -ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
Slovenská jazdecká federácia


Designed by:

VÝSLEDKY DUNAJSKÝ KLÁTOV SOBOTA

VÝSLEDKY DUNAJSKÝ KLÁTOV NEDEĽA

Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku.

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku. Choroba bola diagnostikovaná u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky. ŠVPS SR Bratislava a RVPS Nové Zámky bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku. Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA.

 

Doplňujúce opatrenia v súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní na Slovensku.

ŠVPS SR Bratislava v súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní na Slovensku upravuje Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia nasledovne: Všetky kone a koňovité staršie ako 6 mesiacov musia byť vyšetrené na infekčnú anémiu koní (EIA) odberom vzoriek krvi na serologické vyšetrenie infekčnej anémie koní metódou IDT (Cogginsov test) v úradnom veterinárnom laboratóriu. Prvé vyšetrenie sa musí vykonať najneskôr do veku troch rokov koňa (koňovitých) a následne pravidelne min. 1x v priebehu každých nasledujúcich troch rokov. Z dôvodu rôzneho uplatňovania veterinárnych podmienok účasti koní na pretekoch a zvodoch ŠVPS SR odporúča, aby pre kone, ktoré sa budú zúčastňovať pretekov a zvodov do konca roka 2016 boli akceptované vyšetrenia na EIA s platnosťou od 1 mesiaca do 6 mesiacov.

 

 

ZLOŽENIE ŠPORTOVÝCH KOMISIÍ SJF k 19.7.2016

Drezúrna komisia :

Michaela Horná – predseda

Denisa Valentová

Michaela Pechová

Peter Vančo

Janka Balážová

Linda Fraňová

Paraskevi Spišáková

 

Na základe uznesenia Predsedníctva SJF bola dočasným vedením komisie poverená

Michaela Horná